Contributie en kampgeld

Contributie

Ieder jeugdlid van de Willem de Zwijgergroep betaalt evenveel contributie. Voor het huidige seizoen is de contributie voor ieder lid € 13,- per maand. De contributie wordt bij voorkeur per kwartaal via een automatisch incasso geïnd. Bij het inschrijven kunt u aangeven hoe u de contributie wil voldoen. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie.

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie. De meeste speltakken hebben in het jaar twee weekenden (voorjaar en najaar) en een zomerkamp. Bij het kampgeld is in elk geval het volgende inbegrepen: eten, drinken, huur terrein/blokhut, vervoer, activiteiten en materiaalkosten.